Těsnící límce

Díky těsnicím límcům lze zabránit únikům tepla nebo chladu z budov, a utěsnit tak prostor mezi otevřenými vraty a nakládaným vozidlem. Vytvářejí tak chráněný průchod bez ohledu na venkovní povětrnostní vlivy. Jsou vhodné tam, kde dochází k časté logistické činnosti.